.....ein tim


Ein nod yw darparu gwasanaeth effeithlon a chyfeillgar i'n cleientiaid a thrin pawb fel unigolion, yn wahanol i'r gwasanaeth a geir gan gwmniau mawr. Rydym yn gobeithio y byddwch yn edrych arnom ni fel unigolion hefyd, sydd yn ganolog i ffurfio partneriaeth go iawn ac wrth wneud hynny sicrhau'r canlyniad gorau posibl i'ch mater.


Mae'r rhan fwyaf o'n staff yn ddwyieithog fel y gallwn ddarparu ein gwasanaethau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Y Partneriaid

Arwel Lewis Jones LL.B.
Manylion Cyswllt

Ffôn: 01766 512253  /  01766 512214

Ffacs:  01766 514227

Ebost:  arwel@bg-law.co.uk


Swyddfa: Porthmadog


Lynda Roberts MSc LL.B.
Manylion Cyswllt

Ffôn:  01766 512253  /  01766512214

Ffacs:  01766 514227

Ebost:  lynda@bg-law.co.uk


Swyddfeydd: Porthmadog, Y Bermo


Ymgynghorwr

David A. Hughes LL.B.
Manylion Cyswllt

Ffôn: 01341 280317

Ffacs:  01341 281306

Ebost:  david@bg-law.co.uk


Swyddfa: Y Bermo


Cyfreithwyr

Bethan Lloyd Roberts LL.B.
Manylion Cyswllt

Tel.: 01758 612362

Fax:  01758 613914

Ebost:  bethanr@bg-law.co.uk


Swyddfa: Pwllheli


Amanda Brookes LL.B
Manylion Cyswllt

Ffôn: 01766 512253  /  01766 512214

Ffacs:  01766 514227

Ebost:  amanda@bg-law.co.uk


Swyddfa: Porthmadog


Rhys Tudur  LL.B
Manylion Cyswllt

Ffôn: 01758 612362

Ffacs:  01758 613914

Ebost:  rhys@bg-law.co.uk


Swyddfeydd: Porthmadog a Pwllheli


Lowri Blain LL.B 
Manylion Cyswllt

Ffôn:  01341 280317

Ffacs:  01341 281306

Ebost:  lowri@bg-law.co.uk


Swyddfa: Y Bermo


Catherine Owen LL.B.
Manylion Cyswllt

Ffôn: 01766 512253  /  01766 512214

Ffacs:  01766 514227

Ebost:  catherine@bg-law.co.uk


Swyddfa: Porthmadog


Huw Evans - Cyfreithiwr dan Hyfforddiant
Manylion Cyswllt

Tel.: 01766 512253  /  01766 512214

Ffacs:  01766 514227

Ebost:  huw@bg-law.co.uk


Swyddfa: Porthmadog