Croeso i Breese Gwyndaf

Breese Gwyndaf yw un o’r cwmnïau cyfreithwyr mwyaf yng Ngwynedd gyda swyddfeydd ym Mhorthmadog, Pwllheli a'r Bermo. Rydym yn ymroddedig i ddarparu cyngor cyfreithiol o'r ansawdd uchaf, yn gwmni cyfeillgar sy'n sicrhau canlyniadau.


Mae’r cwmni yn cynnig ystod lawn o wasanaethau cyfreithiol:


Ar gyfer yr unigolion, cynnigir gwasanaeth

 • Trawsgludo preswyl
 • Cyfraith teulu - ysgariad ac anghydfodau plant, preifat, gwaith gofal
 • Anaf personol, troseddau traffig ffordd / esgeulustod
 • Ymgyfreitha troseddol
 • Ewyllysiau / ymddiriedolaethau a phrofiant
 • Ymgyfreitha cyffredinol
 • Cyflogaeth


Ar gyfer cleientiau corfforaethol, cynnigir gwasanaeth


 • Trafodion masnachol / eiddo corfforaethol
 • Adennill dyledion
 • Cyflogaeth
 • Anghydfodau adeiladu / eiddo
 • Ymgyfreithiad masnachol


Mae'r cwmni yn ddwyieithog ac yn gallu cynnig cynrychiolaeth yn y Gymraeg neu SaesnegY Brif Swyddfa

Cyfeiriad

60 Stryd Fawr

Porthmadog

Gwynedd

LL49 9LL


Ffôn

01766 512253 01766 512214


Ffacs

01766 514227


Oriau Agor 

Llun - Gwener 9.00 - 17.00