.....ein swyddfeydd

PORTHMADOG

Cyfeiriad

60 Stryd Fawr

Porthmadog

Gwynedd

LL49 9LL


Ffôn

01766 512253 01766 512214


Ffacs

01766 514227


Oriau Agor 

Llun - Gwener 9.00 - 17.00

PWLLHELI

Cyfeiriad

Adeiladau Madog

Lôn Dywod

Pwllheli

Gwynedd

LL53 5HP


Ffôn

01758 612362


Ffacs

01758 613914


Oriau Agor 

Llun - Gwener 9.00 - 17.00

Y BERMO

Cyfeiriad

Stryd Fawr

Y Bermo

Gwynedd

LL42 1DW


Ffôn

01341 280317


Ffacs

01341 281306


Oriau Agor 

Llun - Gwener 9.00 - 17.00

Breese Gwyndaf yw un o’r cwmnïau cyfreithwyr mwyaf yng Ngwynedd gyda swyddfeydd ym Mhorthmadog, Pwllheli a'r Bermo. Rydym yn ymroddedig i ddarparu cyngor cyfreithiol o'r ansawdd uchaf a hyny mewn dull cyfeillgar sy'n sicrhau canlyniadau.