.....ein gwasanaethau


TROSGLWYDDIADAU MASNACHOL

Mae gennym brofiad mewn delio â gwahanol drafodion masnachol boed yn aseiniad syml prydles o eiddo masnachol i faterion mwy cymhleth gan gynnwys gwerthu neu gaffael cwmnïau neu faterion sy’n ymwneud â phartneriaethau, gan gynnwys:


  • Adennill Dyledion
  • Materion Cyflogaeth
  • Anghydfodau Adeiladau / Eiddo
  • Ymgyfreithiad Masnachol
  • Cytundeb Rhannu Pryniant
  • Cytundeb Menter ar y Cyd