.....ein gwasanaethau


HAWLIADAU IAWNDAL

Os ydych chi wedi cael damwain neu wedi dioddef anaf nad oedd yn fai arnoch chi, efallai y bydd gennych hawl i gael iawndal.


Rydym yn gwerthfawrogi bod pob hawliad anaf personol yn wahanol ac o ganlyniad rydym yn mabwysiadu pwyslais personol ac unigryw i bob cais. Byddwn yn gweithio yn agos gyda chi i adnabod chi a’ch sefyllfa bersonol gan sicrhau ein bod yn cynnig y dull gorau bosib i gael y uchafswm iawndal sy'n ddyledus i chi.


Rydym yn arbenigo mewn pob math o geisiadau am iawndal gan gynnwys:


  • Damweiniau yn y gwaith
  • Damweiniau ffordd, gan gynnwys: anafiadau at chwipio, anafiadau i’r cefn, hawliadau beicwyr, hawliadau teithwyr
  • Esgeulustod meddygol


Gyda nifer o flynyddoedd o brofiad yn ymdrin â hawliadau anafiadau personol, rydym yma yn Breese Gwyndaf gyda'r profiad er mwyn eich galluogi i gael yr uchafswm iawndal sy'n ddyledus i chi. Rydym hefyd yn gwneud gwaith ar sail dim-ennill dim-ffi.