.....ein gwasanaethau


CYFRAITH TROSEDDOL

Rydym yn delio â phob math o achosion, sy'n cynnwys mân droseddau a throseddau moduro i Orchmynion Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (ASBO). Rydym hefyd yn gallu delio gyda throseddau difrifol, gan ddarparu cynrychiolaeth mewn Gorsafoedd Heddlu, Llysoedd Ynadon, Llysoedd y Goron, gan gynnwys pob math o droseddau rheoleiddiol.